Svarthvit fluesnapper

007-DX5Q5942 001-DX5Q5852 003-DX5Q5884 004-DX5Q5923 005-DX5Q5899 006-DX5Q5935
008-DX5Q5950 002-DX5Q5879 010-DX5Q5958 011-DX5Q5967 009-DX5Q5955 012-DX5Q5972
013-DX5Q5982 014-DX5Q5996